ΑΡΧΙΚΗ

“Πρωταρχικό μέλημα είναι ο χειρισμός όλων των υποθέσεων με διακριτικότητα, εχεμύθεια και σεβασμό στην πολιτιστική υπόσταση κάθε αντικειμένου ή συνόλου”

 

Η Εργίνα Ξυδούς είναι Ιστορικός Τέχνης (Mag. Πανεπιστημίου Βιέννης)Η Εργίνα Ξυδούς είναι Ιστορικός Τέχνης (Mag. Πανεπιστημίου Βιέννης).
Εως το 1997 συνεργάστηκε με γκαλερί σύγχρονης τέχνης, οίκους δημοπρασιών, εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από το 1997 ως το 2001 απασχολήθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία Nordstern Colonia Hellas, όπου συνέβαλε στη δημιουργία του πρώτου Κλάδου Εργων Τέχνης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας.

Από το 2001 εργάζεται ανεξάρτητα ως εκτιμήτρια έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων και ως σύμβουλος συλλογών. Είναι Μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. μ. 170, καθώς επίσης πραγματογνώμονας της κατάστασης πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Από το 2009 είναι Μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Αγγλίας (RICS) , ενώ το 2011 εκλέχτηκε Μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου Arts & Antiques / Personal Property του RICS. Είναι Μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) και Ιδρυτικό Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.

Image credits:
Inv.-Nr. 5987/8, detail. © Belvedere, Vienna


 

Member of