ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Εργίνα Ξυδούς είναι Ιστορικός Τέχνης (Mag. Πανεπιστημίου Βιέννης).
Εως το 1997 συνεργάστηκε με γκαλερί σύγχρονης τέχνης, οίκους δημοπρασιών, εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από το 1997 ως το 2001 απασχολήθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία Nordstern Colonia Hellas, όπου συνέβαλε στη δημιουργία του πρώτου Κλάδου Εργων Τέχνης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας.
Από το 2001 εργάζεται ανεξάρτητα ως εκτιμήτρια έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων και ως σύμβουλος συλλογών
Είναι Μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. μ. 170
Είναι Μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Αγγλίας (RICS).
Είναι Μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου Arts & Antiques / Personal Property του RICS
Είναι Μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) και Ιδρυτικό Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.