ΕΙΑΣ (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών), Μαϊος 2019

Επαναλήφθηκε και φέτος εισήγηση στα πλαίσια σεμιναρίου με θέμα «Ασφάλιση Έργων Τέχνης & Διαχείριση Ζημιών» στους χώρους του ΕΙΑΣ στην Αθήνα. Φέτος το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε με την Εταιρεία Συντηρητών Εργων Τέχνης «Plowden & Smith», με έδρα το Λονδίνο.Επαναλήφθηκε και φέτος εισήγηση στα πλαίσια σεμιναρίου με θέμα «Ασφάλιση Έργων Τέχνης & Διαχείριση Ζημιών» στους χώρους του ΕΙΑΣ στην Αθήνα.

Φέτος το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε με την Εταιρεία Συντηρητών Εργων Τέχνης «Plowden & Smith», με έδρα το Λονδίνο.