ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Εργίνα Ξυδούς έχει διεξοδικά διερευνήσει το έργο του ζωγράφου Αντωνίου Βασιλάκη (1556 Μήλος – 1629 Βενετία).
Τα πορίσματα της μελέτης της θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Ε’ Συνεδρίου της Εταιρίας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.