ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Είναι εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας εκτιμητών – πραγματογνωμόνων ΜΕΝΤΩΡ.

Συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα ειδικών του γραφείου εκτιμητών έργων τέχνης O’Toole Ewald με έδρα την Νέα Υόρκη.

Σε αναθέσεις όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις συνεργαζόμαστε με επιστήμονες και φορείς, που αντλούνται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.