ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

για ασφαλιστική χρήση
στα πλαίσια προασφαλιστικού ελέγχου
στα πλαίσια διαχείρισης ζημιάς

για νομική χρήση
αξιόπιστες συμβουλές ή εκτιμήσεις για κάθε στάδιο νομικών διαδικασιών

για φορολογική χρήση
με βάση την κατανόηση της τέχνης και των αξιών της παρέχουμεακριβείς φορολογικές εκτιμήσεις

για διαχείριση κληρονομιάς
η εμπειρία μας μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε και να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επιλύση οποιουδήποτε ζητήματος προκύπτει μεταξύ οικογένειας ή/και κληρονόμων

για αγορά / πώληση
υποστηρίζουμε τον ενδιαφερόμενο με τεκμηριωμένες πληροφορίες που προκύπτουν από επιστημονική έρευνα σε συνδυασμό με έρευνα αγοράς που διεξάγουμε