ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H πρόσκτηση, αλλά και η διαχείριση ιδιωτικών και εταιρικών συλλογών, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Εχουμε με επιτυχία συμβάλει στην απόκτηση και διαμόρφωση συλλογών, συνεργαζόμενοι με μουσειακούς φορείς, εταιρείες και ιδιώτες.