Εκπροσώπηση στη Global Corporate Collections, 2015

Συμβάλαμε με επιτυχία στην εκπροσώπηση ελληνικών συλλογών στην έκδοση “Global Corporate Collections” της Axa Art, που παρουσιάστηκε στην Basel Art Faire 2015.